Vårt Start AS

Vi er Start – i stim mot toppen av norsk fotball

Aksjetegning

Startere,

 

Tegningsperioden har endelig startet og varer fram til 21.06.2024.

Du kan nå laste ned tegningsblankett.

Avtalen som er gjort med andre investorer er at Vårt Start AS kan investere inntil kr 5 000 000 i AS’et som skal inngå en dualmodell med IK Start. Derfor er det gjort tilgjengelig inntil 5000 aksjer.

 

Det vil si at hvis vi når dette antallet signerte aksjer før 21.06.2024 vil tegningsperioden opphøre og de som eventuelt signerer seg for sent vil ikke bli tildelt aksjer i selskapet. En aksjonær kan tegne seg for alt fra 1 til 500 aksjer.

 

Tegningsblanketten kan fylles ut og e-signeres i flere programmer, deriblant Adobe Reader. 

 

Det er også mulig å fylle ut blanketten for hånd for så å ta et bilde/scan av den. Send utfylt blankett til post@vaartstart.no

 

Et siste alternativ er å fysisk levere utfylt blankett til Frederik Munksgaard Hanssen(kontoradresse Nye teglverksvei 21).

Under kan du se eksempel på hvordan denne kan fylles ut samt link til Adobe reader og Lumin PDF (Du kan benytte google bruker/Gmail til å logge inn på Lumin) 

 

Informasjonsmøte

Onsdag 24.04.2024 klokken 19 inviterer Vårt Start AS til informasjonsmøte / Kick Off i puben på Sparebanken Sør Arena.

 

Vi skal som mange har fått med seg gjennomføre en kapitalforhøyelse i slutten av Juni, der kapitalen vi får inn skal investeres i selskapet som skal inngå en dualmodell med IK Start.

 

Vi i Vårt Start har troa på klubben og prosjektet og vi ønsker å gi supportere og medlemmer av IK Start, samt næringslivet på Sørlandet muligheten til å være med på denne reisen.

 

Derfor skal vi nå gjøre inntil 5000 aksjer, pålydende 1000 kr tilgjengelig for tegning. Alle som er glad i Start kan tegne seg for alt fra 1 til 500 aksjer. Tegningsperioden avsluttes 21.06.2024.

 

Møt opp onsdag og la oss vise deg hvilke muligheter en investering i Vårt Start AS kan gi deg og ikke minst klubben vår!

Sted: Puben på sparebanken Søra Arena

Når: Onsdag 24.04.2024 klokken 19.00

Program:

18.30    Dørene åpner

19.00    Presentasjon av Vårt Start AS ved Frederik Munksgaard Hanssen med flere

19.30    Tomi Markovski om dagens og fremtidens ungdomsakademi

19.45    Børre Fredriksen og Sveinung Hedding-Valvik om dagens situasjon

20.00    Allan Iversen fra Fiskesalg AS om hvorfor hans bedrift investerer i Vårt Start

20.10    Roger Loughney direkte på teams

20.20    Spørsmålsrunde

Alle inntekter fra arrangementet går uavkortet til IK Start.

Fri aldersgrense.

Maks antall fremmøte er 220.

Hvis du/dere ikke har anledning til å være ute i god tid. Send en mail til post@vaarstart.no og reserver plass.


Kjære Startere,

Vårt Start AS har som misjon at IK Start skal bli en bærekraftig klubb og på sikt ta steget opp å bli en stabil toppklubb i Norge. Selskapet skal i hovedsak være eid av medlemmer, enkeltpersoner og bedrifter på Agder.

Målet vårt er å selge 5000 aksjer pålydende kr 1000. Alle som tegner seg vil i løpet av våren få et eget aksjebrev i fysisk form som bevis på at de er medeier i Vårt Start AS.

For å sikre et godt «eier-demokrati» kan ingen privatperson eller selskaper eie mer enn 10% av det til enhver tid gjeldende antall aksjer. Vi mener at jo flere som eier selskapet desto sterkere står det. Vi stiller sterkere hvis vi er 500 stk aksjonærer enn om vi er ti.  

Vårt Start AS ønsker at IK Start skal nå sine langsiktige målsetninger med grunnlag i et sikkert økonomisk fundament. Derfor ønsker vi å investere vår aksjekaptital i det selskapet som eventuelt skal inngå en dualmodell med IK Start.

Investering i en fotballklubb er historisk sett risikabelt, men med tålmodig satsing og strukturert samarbeid med breddeklubbene og næringslivet på Sørlandet tror vi det er stort potensial og mulig å gi tilbake overskudd til både klubb og aksjonærer.

Dualmodellen:

I en dualmodell vil AS’et ha ansvaret for å dekke alle utgiftene og motta alle inntektene til klubben. Det sportslige ansvaret vil fremdeles i sin helhet være i IK Start.

Styret i IK Start har ytret at de ønsker å samarbeide med amerikanske investorer i en dualmodell. Vårt Start AS ønsker etter oppfordring fra både det amerikanske selskapet og klubben å være en del av den løsningen. Skulle det mot formodning ikke bli noe av et samarbeid i en dualmodell ønsker Vårt Start AS å være en del av en annen løsning for å sikre IK Starts videre eksistens. Enhver som har tegnet seg for aksjer i tegningsperioden vil da ha full rett til å tre ut av avtalen før emisjon.

 

Intensjonen med selskapet er å hjelpe IK Start, derfor forplikter selskapets aksjonærer seg til å sette av en del av eventuelle utbytter i selskapet i eget fond til IK Start. Disse midlene kan ikke benyttes før avtalen med selskapet eventuelt avsluttes, eller i løpet av ti år. Størrelsesorden skal bestemmes ved generalforsamling.

Hva selskapet ønsker å bidra til:

Videre:

Selskapet ble nylig etablert. Derfor har vi ikke fått registreringsnummer i Brønnøysundregisteret ennå. Vi forventer å ha dette på plass like over påske.

Vi har allikevel allerede «forhåndssolgt» aksjer for ca 500.000 kroner. Ønsker du også å forhåndsbestille aksjer? Ta kontakt med oss på mailadressen under.

Kontakt

E-post: post@vaartstart.no

Tlf: 456 91 744